Reservatiereglement

 
Reservatiereglement zomerseizoen
 
 1. Onze club telt om en bij de 1100 leden en stelt 9 tennisbanen ter beschikking, waarvan 4 permanent overdekt.
   
 2. Om een terrein te kunnen reserveren moet men lid zijn van de K. Stade Leuven T.C. en van Tennis Vlaanderen, wat veronderstelt dat het lidgeld werd betaald. Zo niet is men ook niet verzekerd voor eventuele sportongevallen.
 1. Reservatie van een terrein gebeurt on line via www.tennisvlaanderen.be. Dit kan ook op de computer in het clubhuis.
 1. Elk clublid kan één tennisbaan voor 1 uur boeken via het elektronische reservatiesysteem. Dit kan maximaal zes dagen en twaalf  uur op voorhand. Na het spelen kan er opnieuw 1 uur gereserveerd worden. Bijkomend is het mogelijk extra terreinen te boeken ten vroegste één dag en twaalf uur op voorhand.
 1. Het gereserveerde uur kan zowel voor enkelspel als voor dubbelspel gebruikt worden maar uitsluitend door diegenen op wiens naam werd gereserveerd. Voor dubbelspel kunnen vier namen worden ingevuld waardoor er twee aaneensluitende uren kunnen worden gereserveerd door eenzelfde persoon (eind uur aanpassen van uw reservatie).
 1. Om werkende volwassenen voldoende speelmogelijkheden te bieden is het jeugdleden, tot en met het jaar dat ze 18 jaar worden, verboden op weekdagen vanaf 19u een terrein te reserveren. Deze beperking is echter niet geldig indien het jeugdlid maximaal één dag en twaalf uur op voorhand boekt of aansluit bij de reservatie van een volwassene (reservatie door de volwassene met als tweede, derde of vierde speler het jeugdlid).
 1. Elk lid kan (een) niet bij de club aangesloten speler(s) (“gastspelers”) uitnodigen. Om met een gastspeler te reserveren klik je binnen het reservatiesysteem op “gastspeler” en kan je de speler opzoeken. Is de speler nog niet gekend in het systeem dan dient hij/zij zich eerst aan te melden. Elke gastspeler zal per seizoen maximaal 2 maal kunnen spelen in de club.
 1. Elk lid behoudt het recht het gereserveerde terrein te gebruiken voor de duur van de reservatie en eventueel voor de resterende duur van de reservatie bij laattijdige aankomst. Het is alle leden vrij gereserveerde terreinen te gebruiken totdat de personen vermeld in de reservatie zich aanbieden aan het betreffende terrein, waarna ze het terrein zo spoedig mogelijk vrij maken.
 1. Een gereserveerd uur kan alleen door één van beide inschrijvers op voorhand worden opgezegd via hetzelfde reservatiesysteem. De spelers worden verondersteld de reservatie te annuleren wanneer het veld door niet voorziene omstandigheden niet zal worden gebruikt.
 1. De reservaties voor lessen, interclub, tornooien, activiteiten door de club georganiseerd en/of aangemoedigd, zullen, in de mate van het mogelijke, op voorhand in het reservatiesysteem worden aangebracht door het clubbestuur. In geval voor interclub of tornooien door de club gereserveerde terreinen onbespeelbaar zijn, krijgen deze voorrang op ledenreservaties.
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de barman, eventueel in overleg met een bestuurslid, om te bepalen of terreinen al of niet bespeelbaar zijn. Het is de leden verboden, al of niet afgesloten, onbespeelbare terreinen te betreden. In geval van twijfel wordt contact genomen met de bar.
 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot reservatie van een lid op te schorten gedurende een bepaalde periode indien het desbetreffende lid voormelde bepalingen van het reservatiesysteem niet respecteert.      
 1. Het reglement zal worden aangepast indien dit nodig mocht blijken om de goede werking van de club te verzekeren.

Het Bestuur – mei 2019Sponsors